100 let Československa

Připravujeme školní expozici  ke 100. výročí vzniku republiky


Jak se žilo před 100 lety


Jak: za pomoci žáků, rodičů, prarodičů … zaměstnanců školy
Kde: v prostorách školy
Kdy: od května do října  (mimo hlavní prázdniny)
Co: k vidění budou předměty denní potřeby, ukázky oděvů, hraček, peníze …
      fotografické materiály – momentky ze života rodin, každodenní události či významné mezníky   
      rodin, republiky
      dokumenty – časopisy, noviny, vysvědčení, úřední dokumenty…
 
Žáci naší školy byli osloveni v rámci  hodin dějepisu a vlastivědy, aby společně s rodiči, prarodiči či dalšímu příbuznými prošli rodinná alba, archivy, půdy, truhlice, knihovny apod. a přinesli ukázat materiály dokumentující  běžný život občanů v době první republiky.
Chcete se k nám přidat? Jakoukoliv aktivitu vítáme.
Realizaci zajišťuje Mgr. Jitka Řezníčková, Mgr. Milena Valentová
Plánované akce pro žáky naší školy ke 100. výročí vzniku ČSR

2. ročník
Projektový den – návštěva pomníku T.G. Masaryka
 
4. ročník
Přerov, Muzeum Komenského projekt 100letá Republika
 
5. ročník
Přerov, Muzeum Komenského projekt 100letá Republika
6. ročník

Praha, Národní památník na Vítkově, lektorovaný program Český lev se probouzíProč slavíme 28. října státní svátek? Kdo to byl legionář a proč byl postaven Národní památník na Vítkově? Nejen na tyto otázky naleznou žáci odpovědi v programu, jehož tématem je vznik Československého státu a státní symbolika. Programem žáky provede za účasti lektora český lev, symbol naší státnosti.
7. ročník 

Přerov, Muzeum Komenského výstavní projekt „100letá Republika – příběh jednoho města“.
lektorovaný edukační program „Po stopách hrdinů“

Program připomene zásadní momenty českých dějin a vznik samostatného Československa, ale také představit každodenní radosti a starosti běžného obyvatelstva v první polovině 20. století: od vzniku ČSR a 20. let plných ideálů svobody, přes krizi v 30. letech, všeobecnou mobilizaci a vznik Protektorátu Čechy a Morava, strastiplná léta druhé světové války a krutou německou nadvládu až po květnové povstání českého lidu a po poslední svobodné volby v květnu 1946.
8. ročník

Brno, Technické muzeum, program Ulička řemesel


Řemeslníkům působícím ve městech splácí dluh Technické muzeum v Brně znázorněním městského prostředí z dvacátých a třicátých let 20. století. Uličku tvoří dílny hodináře, knihaře, zámečníka, krejčího, ševce a holiče, v souladu s hlavním záměrem přenést návštěvníka do atmosféry první republiky ji doplňuje koloniál s pražírnou kávy, zubařská ordinace, hospoda či instalace části pavlačového domu a bytu.
9. ročník

Praha, Národní památník na Vítkově, lektorovaný program Legionáři a vznik Československa

Vznik Československa před téměř sto lety znamenal zásadní přelom v českých dějinách. Po stal­etích jsme měli znovu vlastní stát. Kdo se o jeho vznik především zasloužil? Kdo byli legionáři a jaké byly jejich osudy? A jak tento stát vypadal? Program seznámí žáky s okolnostmi vzniku ČSR, přiblíží roli legií a interaktivní formou představí základní podobu První republiky a vybrané osobnosti této doby. Žáci pracují ve skupinách v prostorách Národního památníku na Vítkově s pracovními listy a se sbírkovými předměty vztahujícími se k období První republiky.

Neformální setkání 5. A se starostou našeho města

100

Dne 7. 3. 2018 se naše třída 5. A zúčastnila aktu kladení věnců k památníku prvního prezidenta ČSR T. G. Masaryka. Žáci měli možnost připomenout si výročí narození tohoto vynikajícího politika i člověka. I děti 5. třídy už věděly o jeho významu mnoho, proto byla vybrána třída z prvního stupně naší školy.

Po vyslechnutí projevu pana starosty Hranic jsme se vyfotili u památníku. K našemu překvapení se k fotografování přidal i sám starosta a přidal ještě několik zajímavostí ze života T. G. M. A věděl jich hodně.

Nejvíce nás zaujalo, že se svou ženou – výbornou hudebnicí – pianistkou- se seznámil v Lipsku na jejím koncertě a žili nějaký čas ve Vídni a pak teprve v Praze … Také sám Masaryk výborně zpíval a s ním i celá jejich rodina. No a nejoblíbenější píseň - no přece Ách synku, synku – vždyť je lidová a ze života…

Jan Wolf a 5. A

FOTO