Logo školy
Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace
Skola Google Wikipedia
 
 
15. 08. 2018
100 let Československa
 100 let
Stránky školky

Informace o Mateřské školce

Ochrana osobních údajů
Zelená škola

Za naše aktivity v oblasti přírodních věd jsme si již dvakrát vysloužili titul Zelená škola Olomouckého kraje.

Videoprezentace školy
Naše škola
E-learning

Naše e-learningové prostředí

ŠPP

Školní poradenské pracoviště:

Pokusné ověřování

Naše škola je zapojena do pokusného ověřování "Vzdělávací programy paměťových institucí do škol".

.

Předškoláčci


Aktuální nabídka jídel

Aktuální nabídka jídel

Školní družina

4 oddělení družiny

Časopis žáků
Zájmové útvary na školním roce 2010/2011
Zájmové útvary
Zájmové útvary na školním roce 2010/2011
Global Storylines
Pilotní škola kin-ballu
Kroužek ROBOTOVÁNÍ
Přihlášení


 Zapomněli jste heslo?

 Chcete být nový uživatel?
  Zaregistrujte se!
Ovoce do škol
EKOLAMP

.

Ekologická výchova
Zapojili jsme se v rámci environmentální výchovy:

Slož si svoji školu
Školní projekty

Dopravní soutěž
Testy
Služby webu
Top článků
Sledované období: 90 dní
Nejčtenější:
 Název Počet
1.Den Země304
2.IX. A, B 2017/18241
3.Pythagoriáda186
4.Výlet do Vídně166
5.Škola "Nanečisto" 2018...159
Nyní:
123 nepřihlášení
0 přihlášených .

Zde se můžete přihlásit nebo zaregistrovat!.
Základní informace

Zápis do 1. tříd

 Zavřít stránku
Autor: Radomír Macháň
Počet přečtení: 5086

 
Milí budoucí prvňáčci, vážení rodiče.

Jsme rádi, že jste si vybrali právě ZŠ a MŠ Hranice, Struhlovsko.
Těšíme se na Vás! 

Zápis do 1. tříd školního roku 2012 - 2013 se koná v budově školy:
- v pátek 10. února 2012 od 14:00 do 18:00 hodin
- v sobotu 11. února 2012 od 9:00 do 11:00 hodin

 


Zapisováni budou všichni žáci narození od 1. 9. 2005 do 31. 8. 2006 (včetně), tzn.
děti, které k 31. srpnu 2012 dovrší šesti let.

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září 2011 do konce srpna 2012, může být přijato k plnění školní docházky již ve školním roce 2012/2013, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince 2006 je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou pro přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června 2007 jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

K zápisu se musí dostavit i rodiče s dítětem, které mělo po loňském zápisu vyřízený odklad školní docházky.

 

 

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD ZŠ A ZÁKONNÉ NORMY

 

Plnění povinné školní docházky:

 

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

 

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 15. ledna do 15. února kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

 

Zákonný zástupce dítěte může pro žáka zvolit jinou než spádovou školu. Důvodem nepřijetí dítěte do vybrané školy je především kapacita školy zapsaná ve školském rejstříku..

 

Odklad povinné školní docházky:

 

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

 

O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy za podmínek stanovených v § 36 (viz § 46 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).


 

CO SI PŘINÉST K ZÁPISU:

 

1) PRŮKAZ TOTOŽNOSTI ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE DÍTĚTE (OBČANSKÝ PRŮKAZ)

2) RODNÝ LIST DÍTĚTE

 

Budete-li žádat o odklad povinné školní docházky, musíte k žádosti, kterou vyplníte při zápisu, přiložit doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení PPP, SPC (PPP = Pedagogicko psychologická poradna, SPC = Speciální pedagogické centrum)odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 

Odborné posouzení můžete odevzdat dodatečně, ale v co nejkratším možném termínu po domluvě s pracovníky PPP v kanceláři školy.

 

 

PŘI ZÁPISU SAMI VYPLNÍTE JEDEN Z UVEDENÝCH FORMULÁŘŮ:

 

1) ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁNÍ (POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE)

2) ŽÁDOST O ODKLAD POVINÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

 

A S PANÍ UČITELKOU VYPLNÍTE DOTAZNÍK PRO RODIČE ŽÁKA 1. ROČNÍKU.

 

A TÍM JSTE SPLNILI VEŠKERÉ ADMINISTRATIVNÍ ZÁLEŽITOSTI.

 

INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ 1. TŘÍD:

-  počet vyučovacích hodin:  20 hodin týdně

4 hodiny denně, tj. do 11:40 (v prvním týdnu zkrácené vyučování)

-  vyučovací předměty: Český jazyk, Anglický jazyk, Matematika, Prvouka, Tělesná výchova, Výtvarná výchova, Hudební výchova, Pracovní činnosti

Připravte dětem pouze aktovku, přezůvky a penál. Nepořizujte dětem v předstihu učební pomůcky (nůžky, pero, lepidlo apod.), bude čas vše zakoupit v průběhu září a pomůcky budou upřesněny na první třídní schůzce rodičů.

Co mohou rodiče udělat pro zvýšení školní zralosti?
Pro zvýšení školní připravenosti mohou rodiče udělat mnohé. Někteří tak činí s naprostou přirozeností, jiní potřebují ukázat správnou cestu. Je nutné oprostit se od nesprávného vyslovování, nedorozumívat se s dítětem „jeho řečí“, vyžadovat po dítěti jasnou a přesnou výslovnost. S prvními vědomými slůvky mohou přijít i první knížky, samozřejmě je uzpůsobujeme věku dítěte. Jakmile je dítě o něco starší, je nutné postupně strukturovat den a zařazovat do něj aktivity, které mají pevně stanovený čas. V momentě, kdy po dítěti chceme, aby něco udělalo, dohlížíme také důsledně na plnění požadavku. Měli bychom dítě učit dotahovat započaté činnosti do konce i za cenu, že svou nelibost bude dávat patřičně najevo. Volný čas, který s dítětem trávíme, bychom měli umět maximálně využít v jeho prospěch. Umět pozdravit, poděkovat, o něco požádat, poprosit, by mělo být pro předškoláka samozřejmostí.

Zdroj: časopis "Rodina a škola"

 

Pro naše budoucí prvňáčky a jejich rodiče nabízíme

      

     Podklady k zápisu do 1. tříd ke stažení:

Žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce

Žádost o odklad povinné školní docházky

Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku ZŠ

 
 
Jak to u nás vypadá a na co se u nás mohou nejen děti těšit, si můžete prohlédnout po kliknutí na následující obrázek:

 

  
Založeno na Logo PostNuke Pošta Webmaster Projekt Logo projektu ADMIN
ředitel 581 650 151; zást. řed. I. stupeň 581 650 153; zást. řed. II. stupeň 581 650 152