Logo školy
Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace
Skola Google Wikipedia
 
 
15. 08. 2018
100 let Československa
 100 let
Stránky školky

Informace o Mateřské školce

Ochrana osobních údajů
Zelená škola

Za naše aktivity v oblasti přírodních věd jsme si již dvakrát vysloužili titul Zelená škola Olomouckého kraje.

Videoprezentace školy
Naše škola
E-learning

Naše e-learningové prostředí

ŠPP

Školní poradenské pracoviště:

Pokusné ověřování

Naše škola je zapojena do pokusného ověřování "Vzdělávací programy paměťových institucí do škol".

.

Předškoláčci


Aktuální nabídka jídel

Aktuální nabídka jídel

Školní družina

4 oddělení družiny

Časopis žáků
Zájmové útvary na školním roce 2010/2011
Zájmové útvary
Zájmové útvary na školním roce 2010/2011
Global Storylines
Pilotní škola kin-ballu
Kroužek ROBOTOVÁNÍ
Přihlášení


 Zapomněli jste heslo?

 Chcete být nový uživatel?
  Zaregistrujte se!
Ovoce do škol
EKOLAMP

.

Ekologická výchova
Zapojili jsme se v rámci environmentální výchovy:

Slož si svoji školu
Školní projekty

Dopravní soutěž
Testy
Služby webu
Top článků
Sledované období: 90 dní
Nejčtenější:
 Název Počet
1.Den Země304
2.IX. A, B 2017/18241
3.Pythagoriáda186
4.Výlet do Vídně166
5.Škola "Nanečisto" 2018...159
Nyní:
123 nepřihlášení
0 přihlášených .

Zde se můžete přihlásit nebo zaregistrovat!.
Rozšířená výuka

Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace

 Zavřít stránku
Autor: Admin
Počet přečtení: 10692

Základní škola a mateřská škola na Struhlovsku oslavila nedávno 30. narozeniny. Jsme moderní školou zaměřenou na přírodní vědy, matematiku a sport. Držíme krok s nejnovějšími trendy ve všech oborech základního a předškolního vzdělávání, učebny jsou vybaveny nejmodernější technikou, pedagogové se pravidelně vzdělávají v moderních trendech činnostní výuky.

Absolventi naší školy jsou velmi úspěšní při přijímacím řízení na střední školy i víceletá gymnázia, kde patří k nejlepším studentům. Žáci naší školy se umísťují na předních příčkách přírodovědných soutěží, soutěží v cizích jazycích, soutěží zaměřených na matematiku, výpočetní techniku i sport. Mnohdy nechávají ve výsledkové listině za sebou i studenty víceletých gymnázií.

V roce 2010 bylo při škole otevřeno oddělení mateřské školy, o tři roky později se škola rozrostla, o do té doby samostatný právní subjekt, Mateřskou školu Klíček. V současné době naši školu navštěvuje přes 300 žáků a 106 dětí předškolního věku.

S úspěchem se zapojujeme do realizace projektů spolufinancovaných, jak Evropskou unií či státním rozpočtem ČR, tak rozpočty ministerstev, krajů či zřizovatele. Z těch „evropských“ je dobré připomenout realizované projekty v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost "EU peníze školám", "Hledání nové cestičky k výuce matematiky" či „Tablety do škol – pomůcka ve světě digitálního vzdělávání“. Díky těmto velkým a dlouhodobým projektům byla škola vybavena nejnovější výpočetní a interaktivní technikou, žáci získali možnost seznámení i práce s dnes již na vysokých a dokonce i středních školách běžným systémem e-learningového vzdělávání. Matematikou byl inspirován i mezinárodní projekt strategického partnerství evropských škol realizovaný v programu ERASMUS+ pod názvem "Matematika všude kolem nás – matematické cestování Evropou“. Při jeho realizaci jsme spolupracovali se školami ve Finsku, Řecku, Turecku, Francii a Polsku. I v současné době je naše škola zapojena do dvou projektů v programu ERASMUS+. Díky projektovým aktivitám získáváme nejen cenné zkušenosti a srovnání s výukou v zahraničí, ale vznikají i četná přátelství mezi žáky a učiteli. Na sociálních sítích se rozvíjí čilá komunikace a korespondence.

Na zahradě školy se postupně rozrůstá krásná přírodní zahrada za velké pomoci a spoluúčasti žáků i učitelů. Díky grantům z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí ČR a města Hranice v ní postupně vyrostla pergola, zazelenala se řada keřů, stromků a dalších rostlinek, objevilo se mobilní posezení s venkovními tabulemi, přírodní jezírko či meteorologická stanice. Ptáci si našli útočiště v budkách vyrobených v pracovních činnostech, broučkům a ostatnímu hmyzu pomohly najít domeček děti prvního stupně v tzv. hmyzím domečku, první rostliny a živočichové se zabydleli již i v jezírku. Přírodní zahrada se stále buduje. Je velmi příjemné strávit zde hodiny nejen přírodopisu v krásném koutu zahrady obklopeni zelení a živou přírodou. Z grantu Státního fondu životního prostředí České republiky jsme pořídili profesionální meteorologickou stanici, modely elektráren na obnovitelné zdroje energie či nejmodernější experimentální systémy na měření základních fyzikálních veličin a zkoumání přírodovědných jevů. Díky množství uskutečňovaných ekologických a environmentálních aktivit, zapojení do přírodovědných soutěží, účasti na školách v přírodě s environmentálním programem a vzdělávání učitelů získala naše škola již dvakrát prestižní ocenění a titul Zelená škola Olomouckého kraje.

Aplikovanou vědu propagujeme v hodinách fyziky, přírodovědy i přírodopisu, chemie či environmentální výchovy používáním těch nejmodernějších experimentálních systémů a senzorů, čidel a sond k výuce přírodních věd s možností propojení s výpočetní technikou a zobrazení naměřených výstupů či grafického znázornění průběhu experimentálních měření na monitor tabletu, notebooku nebo interaktivní tabuli. Základním prvkem ve výuce přírodních věd se tak stále více stává experiment a nenahraditelná vlastní empirická zkušenost. Naše škola je jedním z dvacítky center kolegiální podpory v rámci České republice v právě realizovaném projektu Výuka přírodních věd nově a poskytuje metodickou podporu školám našeho regionu.

Velkou pozornost věnujeme cizím jazykům. Žákům pomáhá při jejich výuce vlastní počítačová učebna, ale i digitální a mulrimediální jazyková laboratoř, poskytující žákům možnost vyššího soustředění se na nerušený poslech, komunikaci s vyučujícím i spolužáky, individuální práci a další intenzivní metody, které toto zařízení umožňuje. Uskutečňovaná mezinárodní spolupráce v projektech evropského partnerství škol Comenius a Erasmus+ přinesla a nadále přináší našim žákům možnost netradičního způsobu zlepšování jazykových dovedností i díky komunikaci s kamarády z jiných zemí. Tradicí naší školy již jsou i vzdělávací zájezdy do Rakouska, Anglie či Francie.

Škola je vybavena čtyřmi počítačovými učebnami využívanými ve všech předmětech, v každé třídě prvního stupně a v odborných učebnách jsou interaktivní tabule, v ostatních třídách pak interaktivní dataprojektory. Připojení na internet a oživení výuky obrázkem, videem, dynamickým appletem, zvukem či hudbou je dnes již běžnou samozřejmostí.

Chloubou školy jsou chodby vyzdobené výtvarnými pracemi dětí. Velkoplošné obrazy, netradiční výtvarné techniky. Koláže, grafika, suchá jehla, kašírování, atd., to je jen malý výčet toho, co stojí za zhlédnutí. Jak jsou naše děti zdatné, se mohou návštěvníci školy přesvědčit při tradičních dnech otevřených dveří, při vánočních či velikonočních dílnách a následujících jarmarcích či při zcela běžné každodenní návštěvě školy.

Nezanedbatelné jsou i sportovní výsledky našich žáků. Sportovní duch školy se nezapře. Florbal, fotbal, atletika, házená, volejbal, king-ball, atd. Aktivní účast v soutěžích s úspěchy od okrskových až po celorepubliková kola. Jsme hlavními pořadateli či spolupořadateli řady sportovních soutěží. Za zmínku jistě stojí hlavně pořadatelství okrskového i krajského kola Odznaku všestrannosti olympijských vítězů, jehož patronkou je častý milý host naší školy, medailistka z olympiády i mistrovství světa, trojskokanka Šárka Kašpárková. Kromě dvou tělocvičen je k dispozici i venkovní sportovní areál, který plánujeme ještě rozšířit a zmodernizovat.

Budova mateřské školky Klíček prošla v roce 2014 rozsáhlou vnitřní rekonstrukcí. Za námi je již i další velký projekt, a to rekonstrukce zahrad při mateřských školkách na dětské zahrady v přírodním stylu s dotací Ministerstva životního prostředí ČR ve výši přes 3 000 000,- Kč. Všechny instalované tradiční i hodně netradiční herní prvky z přírodních materiálů již vybízejí děti k experimentování, zkoumání a prožitku.

Ve školce věnujeme pozornost a spoustu času i logopedii. Paní učitelky se vzdělávají, aby mohly pomoci dětem, které mají problémy s výslovností. A že je těchto dětí v poslední době opravdu hodně. Také školka je, a to i díky úspěšně realizovaným projektům, například právě v oblasti logopedické prevence, vybavována moderními interaktivními učebními pomůckami či funkčním moderním nábytkem.

Každoročně představujeme naši školu předškolákům a jejich rodičům, a to i z jiných mateřských školek. Necháváme je nahlédnout pod pokličku naší školní práce. Odpoledne i dopoledne pro předškoláky a jejich rodiče mají již svou tradici, stejně jako pozápisová setkání budoucích prvňáčku ve škole tzv. „nanečisto“.

V rámci volby budoucího povolání spolupracujeme s hranickými firmami i se všemi hranickými středními školami.

Je toho mnoho, čím se můžeme pochlubit a co pro naše žáky a jejich úspěšný start do života děláme. Nejde vše vypsat v pár řádcích, a proto Vás zveme na návštěvu naší školy, abyste se osobně přesvědčili o její kvalitní a úspěšné práci. Výsledky našich žáků v soutěžích a především jejich bezproblémový přechod na střední školy, kde patří k těm nejlepším studentům, hovoří nejlépe za vše.

Za zaměstnance Základní školy a mateřské školy Hranice, Struhlovsko, Radomír Macháň.

 

Videoprezentace naší školy zde.

  
Založeno na Logo PostNuke Pošta Webmaster Projekt Logo projektu ADMIN
ředitel 581 650 151; zást. řed. I. stupeň 581 650 153; zást. řed. II. stupeň 581 650 152