Logo školy
Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace
Skola Google Wikipedia
 
 
15. 08. 2018
100 let Československa
 100 let
Stránky školky

Informace o Mateřské školce

Ochrana osobních údajů
Zelená škola

Za naše aktivity v oblasti přírodních věd jsme si již dvakrát vysloužili titul Zelená škola Olomouckého kraje.

Videoprezentace školy
Naše škola
E-learning

Naše e-learningové prostředí

ŠPP

Školní poradenské pracoviště:

Pokusné ověřování

Naše škola je zapojena do pokusného ověřování "Vzdělávací programy paměťových institucí do škol".

.

Předškoláčci


Aktuální nabídka jídel

Aktuální nabídka jídel

Školní družina

4 oddělení družiny

Časopis žáků
Zájmové útvary na školním roce 2010/2011
Zájmové útvary
Zájmové útvary na školním roce 2010/2011
Global Storylines
Pilotní škola kin-ballu
Kroužek ROBOTOVÁNÍ
Přihlášení


 Zapomněli jste heslo?

 Chcete být nový uživatel?
  Zaregistrujte se!
Ovoce do škol
EKOLAMP

.

Ekologická výchova
Zapojili jsme se v rámci environmentální výchovy:

Slož si svoji školu
Školní projekty

Dopravní soutěž
Testy
Služby webu
Top článků
Sledované období: 90 dní
Nejčtenější:
 Název Počet
1.Den Země304
2.IX. A, B 2017/18241
3.Pythagoriáda186
4.Výlet do Vídně166
5.Škola "Nanečisto" 2018...159
Nyní:
123 nepřihlášení
0 přihlášených .

Zde se můžete přihlásit nebo zaregistrovat!.
Comenius

Maths is everywhere

 Zavřít stránku
Autor: Radomír Macháň
Počet přečtení: 1788

Maths is everywhere - Mathematical journey through Europe

 

 

Naše škola zaznamela další obrovský úspěch a získala grant na realizaci projektu s názvem "Maths is everywhere - Mathematical journey through Europe" v rámci programu Erasmus+, klíčová akce 2: Strategická partnerství.

Projekt byl realizován v projektovém období od 1.9.2014 do 31.8.2016 ve spolupráci s partnerskými školami v Polsku, Francii, Řecku, Turecku a Finsku.

Výše přiděleného grantu činila 30 500,00 EUR.

 

Projekt „Matematika je všude - matematická cesta napříč Evropou“ byl určen žákům základních škol a cílem a snahou všech zapojených účastníků bylo zjistit a ukázat, jak je matematika obsažena v každém školním předmětu a jak se žáci mohou pomocí matematiky učit o různých evropských zemích. Výuka matematiky a učení se matematice má širokou škálu různých aspektů. V rámci tohoto projektu bylo úmyslem najít nové způsoby, jak se učit a jak učit matematiku. Rovněž bylo úmyslem najít nové způsoby motivace k výuce matematiky, a to jak pro učitele, tak pro žáky.

Šest evropských základních škol z Finska, Polska, České republiky, Francie, Turecka a Řecka vykonávalo činnosti, které naplnily následující dvě témata:

  1. Matematika jako součást každého školního předmětu

Aktivity a činnosti připravené pro výuku a učení se matematiky:

-          prostřednictvím historie (dějepisu)

-          prostřednictvím umění a tradičních řemesel (výtvarné výchovy a pracovních činností)

-          prostřednictvím architektury

-          prostřednictvím sportu a tělesné výchovy

-          prostřednictvím hudby a divadelního umění

-          prostřednictvím přírodních věd (přírodopisu, zeměpisu)

  1. Získání znalostí o partnerských zemích pomocí matematiky

Všechny školy si připravily video reprezentující jejich zemi, včetně matematického pohledu. Byl vytvořen společný výsledný výrobek - cestovní panáček/panenka (loutka, maskot) - každá země vytvořila svého vlastního, který cestoval do každé země a získané informace a zkušenosti sdílel s partnerskými školami.

Témata projektu byla řešeny různými činnostmi a aktivitami. Některé činnosti byly prováděny partnerskými školami průběžně v průběhu školního roku a některé z činností byly vykonávány na workshopech, které probíhaly na partnerských školách ve stejnou dobu jako projektová setkání. Následně pak byly tyto činnosti aplikovány a vyzkoušeny i při běžné výuce na každé ze zúčastněných škol a evaluovány. Každá škola si tak rozšířila své vlastní školní portfolio vzdělávacích aktivit o aktivity a činnosti prováděné v průběhu realizace projektu – vzniklo pedagogická metodika pro učitele v elektronické podobě.

Našimi hlavními pedagogickými cíli bylo:

-          Rozšířit výukové portfolio matematiky

-          Řešit společně matematické problémy související s otázkami týkajícími se každé partnerské země

-          Analyzovat a najít matematické prvky v různých školních předmětech

-          Rozvinout matematickou kreativitu žáků pomocí specifických didaktických her a činností

-          Rozvinout schopnost žáků a učitelů používat nové technologie a zavádět nové a moderní matematické činnosti a postupy

-          Rozvinout nové výukové metody a didaktické strategie a povzbudit aktivní účast, komunikaci, mezikulturní znalosti mezi žáky a učiteli zapojenými v projektu

V průběhu projektu proběhlo 6 projektových setkání, jedno v každé ze zúčastněných škol. Na těchto setkáních byla diskutována témata projektu, byly představovány činnosti a rovněž při nich docházelo ke kontrole a hodnocení realizovaných aktivit a činností projektu. Ve stejnou dobu jako mezinárodní projektová setkání probíhaly i mezinárodní vzdělávací aktivity (krátkodobé výjezdy žáků a doprovodných osob), workshopy pro žáky a učitele. Společná setkání a práce učitelů a žáků z partnerských zemí byla velkým přínosem projektu a zdrojem bohatých zkušeností a poznatků pro učitele i žáky. 

Hlavní myšlenka projektu spočívala ve snaze hledat a ověřovat způsoby a možnosti, jak se učit matematiku ze života kolem nás. Hledat nové způsoby motivace k výuce matematiky plynoucí z její přirozené potřeby v každodenním životě, v běžných lidských činnostech a aktivitách. Objevovat matematiku v historii, výtvarném umění a tradiční řemeslné výrobě, architektuře, tělesné výchově a sportu, hudbě a divadelním umění, přírodních vědách. A to byly také oblasti, na které se zaměřovalo šest nadnárodních setkání učitelů a krátkodobých vzdělávacích pobytů žáků v jednotlivých zemích partnerů. Oblasti, které vygenerovaly řadu zajímavých a podnětných aktivit a následných úkolů pro činnost pedagogů a žáků všech zúčastněných škol v průběhu realizace celého projektu, které rozšířily vzdělávací portfolia všech zapojených partnerských škol.

Všechna společná setkání, pravidelná a průběžná komunikace při plánování, organizaci i evaluaci projektových aktivit a činností, plnění všech úkolů, vzniklá přátelství, množství nových informací a poznatků pro všechny zapojené účastníky a další a další aspekty se podílely na bezvýhradném naplnění plánovaných cílů projektu. Přispěly ke sdílení, rozvoji a výměně matematických zkušeností, didaktických strategií a vyučovacích metod a aktivit, rozšíření možností způsobů výuky matematiky, nalézání matematických prvků v jiných školních předmětech a rozvoji mezipředmětových vztahů s matematikou, rozvoji kreativity žáků prostřednictvím nových aktivit, didaktických her a kvízů. Motivovaly a napomohly k rozvoji pozitivního přístupu k výuce cizích jazyků, k hlubšímu obeznámení se s partnerskými zeměmi, jejich geografií, k poznávání jejich jazyka, zvyků, historie, umění, kultury, sportu. Rozvíjely schopnost žáků i učitelů k používání digitálních technologií, podporovaly použití výpočetní techniky nejen jako hlavního způsobu komunikace, jak mezi učiteli, tak žáky, v průběhu celého projektu, ale i jako oblíbeného a efektivního nástroje prezentace či moderního přístupu k výuce nejen matematiky.

 

 

Webové stránky projektu: http://mathsiseverywhere.wordpress.com/

.

 

 

Fotogalerie z jednotlivých projektových setkání partnerských škol:

 

1. projektové setkání - Polsko (Varšava) - 17. - 21.11.2014

Tisková zpráva

         

 

 

 2. projektové setkání - Česká republika (Hranice) - 9. - 13.3.2015

Tisková zpráva

         

 

 

3. projektové setkání - Francie (Paříž) - 18. - 22.5.2015

 

         

 

 

4. projektové setkání - Řecko (Athény) - 4. - 9.10.2015

Honzův e-deníček z cesty do Athén.

 

         

 

 

5. projektové setkání - Turecko (Yalova) - 29.2. - 5.3.2016

Honzův e-deníček z cesty do Yalovy.

 

         

 

 

6. projektové setkání - Finsko (Helsinky) - 9.5. - 13.5.2016

Honzův e-deníček z cesty (Helsinky).

 

         
 
 
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
 
This project has been funded with support from the European Commission.
This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

  
Založeno na Logo PostNuke Pošta Webmaster Projekt Logo projektu ADMIN
ředitel 581 650 151; zást. řed. I. stupeň 581 650 153; zást. řed. II. stupeň 581 650 152