Nové informace o přijímacím řízení

Vážení rodiče, žáci.

5. ledna 2021 oznámilo MŠMT opatření o úpravách v rámci přijímacího řízení na střední školy.

Veškeré informace najdete na tomto odkazu:

https://www.msmt.cz/file/54685/

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA JEDNOTLIVÉ ŠKOLY

V platnosti zůstává, že ředitelé středních škol musí nejpozději do do

 31. ledna 2021 vyhlásit kritéria přijímacího řízení.

I v případě, že tato kritéria oznámil ředitel na některé škole již dříve (podle původních/starých pravidel), má nyní možnost je ještě do 31. ledna změnit. Proto si, prosím, na stránkách školy nebo e-mailovým dotazem znovu ověřte, jaká jsou aktuální kritéria.

Výše zmíněný bod mne vede k doporučení, abyste se pro podání přihlášek na vybrané školy rozhodli až poté, co budou informace o kritériích přijímacího řízení závazně zveřejněná, tedy až po 31. lednu.

 

JAKÉ MOHOU BÝT ZMĚNY V KRITÉRIÍCH?

  • ŽÁDNÉ = škola si ponechá jednotnou příjímací zkoušku (CERMAT)
  • ŠKOLA SI URČÍ VLASTNÍ KRITÉRIA = sestaví si vlastní školní zkoušku
  • ŠKOLA ZVOLÍ KOMBINACI OBOU PŘEDCHOZÍCH MOŽNOSTÍ = ponechá jak jednotnou zkoušku (CERMAT), tak k ní přidá i vlastní školní zkoušku

Stále platí, že v prvním kole si žáci mohou podat až 2 přihlášky – a proto je klidně možné, že se setkáte s tím že na jedné škole jsou jednotné zkoušky a na druhé ne…

ZMĚNY V KRITÉRIÍCH PŘIJÍMAČEK PRO VÁS TEDY MOHOU ZNAMENAT NÁSLEDUJÍCÍ MOŽNOSTI:

  • Obě školy, na které se deváťák hlásí, mají pouze jednotnou přijímací zkoušku CERMAT
  • Jedna škola má jednotnou zkoušku CERMAT a druhá škola má školní zkoušku
  • Obě školy, kam se deváťák hlásí, mají svoji vlastní školní přijímací zkoušku
  • Jedna (nebo obě) škola má jak jednotnou zkoušku CERMAT , tak i vlastní přijímací zkoušku

Už jsem zmínila, že na rozhodnutí a oznámení mají školy čas do 31. 1. 2021. Tedy až zjistíte, jak se která škola nakonec rozhodne, bude se vám možná snáz rozhodovat, na kterou školu se nakonec přihlásit.

 

POJĎME SE TEĎ PODÍVAT PODROBNĚJI, CO DEVÁŤÁKY V PŘÍPADĚ JEDNOTLIVÝCH VARIANT ČEKÁ

A) Obě školy, kam se deváťák hlásí, mají pouze jednotnou přijímací zkoušku CERMAT

V takovém případě jednotnou přijímací zkoušku absolvuje deváťák ve dvou řádných termínech – 12. 4. na jedné a 13. 4. na druhé škole = na každý předmět máte tedy „dva pokusy”. 

Platí, že se započítávají a sčítají body toho testu, ve kterém má deváťák lepší výsledek. Vezme se tedy lepší výsledek z M, lepší výsledek z ČJ, tyto body se sečtou a vznikne bodové skóre, na jehož základě škola (v tomto případě obě školy) rozhodne, zda je žák přijat nebo ne.

B) Jedna škola má jednotnou zkoušku CERMAT a druhá škola má svoji vlastní školní zkoušku

V tomto případě absolvuje deváťák jednotnou přijímací zkoušku ve dvou řádných termínech – 12. 4. a 13. 4., vždy ale na stejné škole (té, která pořádá jednotnou zkoušku CERMAT) = i v tomto případě tedy má žák na každý předmět „dva pokusy”. 

I zde platí, že se sčítají body toho testu, ve kterém má deváťák lepší výsledek. Vezme se tedy lepší výsledek z M, lepší výsledek z ČJ, tyto body se sečtou a vznikne bodové skóre, na jehož základě škola rozhodne, zda je žák přijat nebo ne.

Druhá škola, která má svoji školní zkoušku, musí tuto zkoušku provést v jiný den, než se konají zkoušky jednotné (12. 4. + 13. 4.). K výsledkům zkoušky CERMAT tato škola nepřihlíží (ani nemůže, protože se o nich nemá jak dozvědět).

C) Obě školy, na které se deváťák hlásí, mají svoji vlastní přijímací zkoušku

Pokud nastane tento případ, pak se testy CERMAT vašeho deváťáka vůbec týkat nebudou. 

Školy s vlastní přijímací zkouškou ve zmíněném termínu oznámí, co bude jejich školní přijímací zkoušku tvořit (např. test z ČJ, z angličtiny, z obecných studijních předpokladů atd.). 

K této zkoušce vás školy pozvou a počítejte s tím, že zkouška se nebude konat ve dny, kdy se konají jednotné přijímací zkoušky (tedy 12. 4. + 13. 4.)

D) Jedna (nebo obě) škola má jak jednotnou zkoušku CERMAT, tak i vlastní přijímací zkoušku

Tato situace je obdobná jako v případě situace A), jen deváťák musí navíc absolvovat i zkoušku školní (velmi pravděpodobně v ten samý den, jako zkoušku CERMAT). Poměr důležitosti získaných bodů z jednotné a školní zkoušky si určuje každá škola podle sebe.

MŮŽE NASTAT I MOŽNOST, ŽE NĚKTERÁ ŠKOLA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY ZCELA ZRUŠÍ

To se může ale stát (a tím pádem se to dozvíte)  až po termínu odevzdání přihlášek, tedy po 1.březnu 2021 a zároveň nejpozději do 8. března 2021. Ředitel dané školy se pro tuto možnost může rozhodnou v případě, že se na školu přihlásí méně uchazečů, než je počet přijímaných žáků.

Pokud se stane, že na jedné škole dojde ke zrušení jednotné zkoušky a na druhé škole má uchazeč konat jednotnou zkoušku CERMAT, pak bude výjimečně konat jednotnou zkoušku pouze jednou = má jeden pokus (na té škole, která CERMAT zkoušky pořádá). Důvodem je to, že přijetí na školu, která zkoušky zrušila, má již jisté, z čehož se usuzuje, že není potřeba, aby měl možnost dvou pokusů.

 

A JAK JE TO LETOS SE ZAPOČÍTÁNÍM BODŮ ZA VYSVĚDČENÍ?

Známky z vysvědčení ze základní školy mohou být součástí celkového bodového hodnocení uchazečů (kromě vysvědčení z druhého pololetí školního roku 2019/20 = konec 8. třídy). Váha tohoto vysvědčení může být libovolná, záleží zde na rozhodnutí ředitele té které střední školy.

Pokud byl žák v některém rozhodném období hodnocen slovně, pak jeho slovní hodnocení převede základní škola do formy známek (aby bylo možné je jednoznačně interpretovat).

 

Vloženo: 07. 01. 2021       Stránka: Školní poradenské pracoviště

OFICIÁLNÍ NÁZEV:

Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko,
příspěvková organizace 

Adresa:
Struhlovsko 1795,
753 01 Hranice,
IČ: 14618575
Kde nás najdete:
Loc: 49°33'8.38"N, 17°43'40.258"E

KONTAKTY:

Tel.: + 420 581 602 599
Fax: + 420 581 602 600
E-mail: stru(zavináč)stru(tečka)hranet(tečka)cz

Ředitel školy
Mgr. Radomír Macháň, tel.: 581 650 151

Další kontakty:
Školní jídelna při ZŠ tel.: 581 650 155
Mateřská škola tel.: 581 650 165

MAPA:

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM:

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Ať s míčem, knihou nebo kružítkem - příležitost u nás dáme všem.

DOPLŇKOVÁ ČINNOST:

Pořádání odborných kurzů, školení
a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

REALITNÍ ČINNOST:

Pronájem a půjčování věcí movitých
Hostinská činnost (stravování cizích strávníků)

loga-partneri
METEOSTANICE
PPUC
Výuka přírodních věd nově
Spolu a lépe
SFŽP ČR
Pokusné ověřování
ERASMUS+
OPVK

2001 - 2021 © Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace - All rights reserved      developed: CodeKey.cz    grafika: Wedipa